• Startsida

  Stiftelsen Glunten Montessoriskola är en idéburen, ICKE vinstdrivande verksamhet

   

 • Expedition 018-560869

 • Infobox | Förskola

  Förskola

  Varför ska du välja Glunten?

  Du som väljer Gluntens Montessoriskola får en förskola där all personal arbetar efter en gemensam pedagogik och med samma mål för ditt barn. Som en röd tråd hänger...

Läs mer om förskolan »
 • Infobox | Grundskola

  Grundskola

  Montessoripedagogiken är grunden

  Det innebär att vi i verksamheten utgår från grundtanken att alla barn har en medfödd lust att lära sig om sin omvärld. Den vuxnes roll är att hjälpa barnen upptäcka sin egen kapacitet...

Läs mer om grundskolan »
 • Infobox | Fritids

  Fritids

  Växa och utvecklas i sin egen takt

  Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap...

Läs mer om SBO/fritids »

Aktuellt

Arkivet »
 • Information

  Skolval hösten 2023 - Sök till oss - Vi har platser i åk F-6

  Ansökan är öppen 11-31 januari 2023 för vårdnadshavare till; 
  - barn som ska börja i förskoleklass till hösten 2023.
  - barn som går sista årskursen i en grundskola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns hösten 2023.
  - barn som flyttar inom och till Uppsala kommun och ska börja grundskola hösten 2023.
  - barn som önskar byta skola inom Uppsala.

  Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

  När skolvalet startar 11 januari får berörda vårdnadshavare ett brev med information om hur skolvalet går till.

  Läs mer på Uppsala kommuns sida om Skolvalet >>>>

  Uppsala kommun - info

  Vårdnadshavare ska uppdatera sina kontaktuppgifter för Mitt skolval via IST Guardian. 
  De läses över varje natt och skriver över det som står i MItt Skolval.

  MItt skolval använder uppgifterna för att göra utskick. 

  Lägg in kontaktuppgifter (IST Guardian) - Uppsala kommun

  ___________________________

  Ledighetsansökning - elever - från och med 23 januari

  Från och med den 23 januari söks ledighet för elever via Quiculum. 

  Det går då alltså inte att söka via blankett. 

  Informationsblad ledighetsansökan Länk >>

  Hur lämnar man in en ledighetsansökan i Quiculum! Länk >>
  ___________________________

  Fritidsplats 

  Antagningen får samtidigt in många fritidsplatsansökningar från vårdnadshavare. De vill härmed påminna om att det inte går att söka fritidsplats innan skolplaceringsbeslutet skickats ut.

  Du kan söka fritidsplats för ditt barn först när du fått besked om vilken skola ditt barn kommer gå i hösten 2023, dvs när beskedet kommer i mars (eller april vid byte i skolvalet). 

  Sök fritidsplats i god tid, men senast 15 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska vara garanterad en plats inför skolstart Skolval - Uppsala kommun

  ______________________________

  Läs mer om: 

  Glunten Montessoriskola fyller 31 år

  Kortfilmsfestivalen UNG

  Parkering för hämtning och lämning

  Quiculum - ta del av planeringar, bedömningar

  Trivselprogrammet i åk F-6

  Välkommen att ta del av en universell föräldrastödsmetod