Välkommen att ta del av en universell föräldrastödsmetod

Gluntens Montessoriskola har blivit kontaktade av Isabel Eriksson angående hennes metod ”Föräldrafokus” (bild) och Glunten kommer att ingå i ett försöksprojekt med start hösten 2022. Men - för de föräldrar som är nyfikna finns möjlighet att redan nu ta del av två inspelade genomgångar där metoden förklaras. Dessutom kan den som är intresserad av att prova redan nu maila Isabel för att få ett gratisexemplar av boken ”Föräldrafokus”.

Metoden, som heter FöräldraFokus (FF), grundas på att den allra viktigaste faktorn bakom en positiv utveckling och skolframgång är barnets anknytning till sina föräldrar och andra vuxna.

En väl fungerande dialog mellan barnet och föräldern är grunden för stark anknytning. FF är ett uppföljningsverktyg som används för att upprätthålla och förbättra den kommunikationen. Tillsamman struktureras barnets skolarbete och fritid vilket möjliggör skapande av individuella strategier för att få mer flyt i vardagen. Dessutom förenklar metoden samarbetet med skolan.

FF är för alla barn, oavsett förmåga.

Välkommen att kolla på genomgångarna genom att maila till 

foraldrafokus2122@gmail.com

för att få en kod till länkarna samt om du vill få en gratis handbok och testa metoden.

FöräldraFokus Genomgång 1 (55 min)>>

FöräldraFokus Genomgång 2 (41 min)>>