Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2018/2019

Gemensam plan för skola och fritids, för elever och personal i F-9

Mål
Att ingen på Glunten blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Att alla på Glunten har lika möjligheter.

Dokument
Gluntens Montessoriskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019