Mina studier

Mina studier är vår webplats där varje ämne och lärare har en egen sida med den information som eleven behöver för att kunna planera och arbeta i ämnet, t ex terminsplanering. Här lägger vi också upp presentationer som elever som varit frånvarande kan ta del av. Alla dokument och instruktioner för arbetsområden inom ämnet finns här samt litteraturoch länktips. Eleverna loggar in på Mina studier med sin gluntenmejladress. Till Mina studier finns för varje årskurs en kalender för t ex studiebesök, prov, redovisningar och andra examinationer. Föräldrarna har också tillgång till Mina studier.

Åk 4-6

Mina studier åk 4-5

Mina studier åk 6