Trivselregler

Vi följer vår gemensamma värdegrund.

Vi använder ett trevligt språk mot varandra.

Var och en tar ansvar för sig själv och undviker att störa omgivningen.

Vi går inomhus, vi springer inte.

Vi ställer våra egna skor i skostället och låter bli andras.

Snöbollskastning är förbjudet.

Vi varken fotograferar eller sprider bilder på andra utan deras tillstånd.

Vi håller tider på morgonen, likväl som efter raster och lunch samt tar med oss rätt material till arbetspassen.

Vi tar endast hem gemensamt skolmaterial efter överenskommelse med lärare.

Vi ställer tillbaka skolmaterial efter oss och hjälps åt att hålla snyggt i och runt skolan.

Vi tar endast med oss besökare till skolan efter överenskommelse med lärare.

All form av dataintrång är förbjudet.