Värdegrund

Varje människa är unik och alla är lika mycket värda.

Därför ska du vara mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.

Det betyder att du

visar hänsyn ...
... genom att respektera andras sätt, vanor och åsikter även om de inte är som dina egna, och genom att inte störa dem som försöker arbeta koncentrerat och att samtala lågmält.

är ärlig ...
... genom att säga sanningen och våga stå för det du tycker och gör.

är vänlig ...
... genom att hjälpa kamrater om de behöver hjälp, vara trevlig mot alla och tänka på vad du säger och gör, så att ingen känner sig utanför.

lyssnar på den som har ordet ...
... om du lyssnar på den som har ordet får du andra att lyssna på dig.

tar väl hand om skolmiljön ...
... genom att plocka undan efter dig och vara rädd om allt skolmaterial.

använder arbetstiden väl ...
... genom att komma i tid till skolan, arbeta koncentrerat, ta paus om du behöver, men inte störa andra under pausen.