Välkommen till vår förskola!

Varför skall du välja Glunten?                                                                        

Du som väljer Gluntens Montessoriskola får en förskola där all personal arbetar efter en gemensam pedagogik och med samma mål för ditt barn. Som en röd tråd hänger småbarnsavdelningen ihop med storsbarnsavdelningen - och sedan tar skolan vid.

En viktig hörnsten är att allt lärande skall vara lustfyllt. Alla barn vill lära sig och de lär med alla sinnen. De som får positiva upplevelser går vidare till nya utmaningar.  Montessorimaterialet utmanar barnets begreppsbildning genom att både innehålla problemställning och lösning. Barnet förstår själv problemet, hur det ska lösas och när det är löst - vilket ger tillfredsställelse och bygger upp barnets självkänsla.

Miljön skall vara lugn, rogivande, vacker och stimulerande. Barnen lär sig att vara aktsamma om miljön både inne och ute. Var sak har sin plats och barnen har ansvar för de material de arbetar med. En miljö med ordning och struktur ger en inre ordning och trygghet för barnet.

Barngrupperna är åldersblandade på samtliga avdelningar. Detta ökar möjligheten att lära av varandra och öva sig i att visa hänsyn.

Läs mer om hur vi arbetar på en småbarnsavdelning, storbarnsavdelning och med Leoparderna - våra barn som laddar för skolstart! Klicka på länkarna till vänster.

Ge ditt barn den bästa möjliga starten på det livslånga lärandet!

Portfolio

Läroplanen beskriver att förskolan skall föra samtal med föräldrarna om barnets utveckling och lärande.
Förskolan skall också sträva efter att barn utvecklar förmågan att uttrycka tankar och åsikter och också stärka barnets tillit till den egna förmågan. Det är därför vi valt att samla ett urval av barnens alster och aktiviteter i form av portfolio. Du som förälder möter portfolion vid bl.a. utvecklingssamtalet. Ditt barn möter portfolio dagligen.


Vi arbetar med portfolio för att:
•     Barnets självbild och självkänsla utvecklas
•     Barnet kan minnas och återkoppla till sin förskoletid
•     Barnet skall se sin egen utveckling och lärande
•     Föräldrarna blir delaktiga i sitt barns utveckling och lärande vid förskolan
•     Föräldrarna får en inblick i vardagen
•     Pedagogerna får ett arbetsredskap för pedagogiska reflektioner och utvecklingssamtal
•     Pedagogerna får ytterligare en metod att se barnet och barnets utveckling

Börja på Glunten

Du ställer ditt barn i kö via e-barnungdom på Uppsala kommuns hemsida. Vid varje teminsstart kan vi erbjuda några platser i vår förskola.

Besöka oss

Du är välkommen att besöka vår verksamhet! Anmäl ditt intresse genom att skicka ett e-postbrev med ditt namn och mobilnummer till Bitr.forskolechef@glunten.se så tar vi kontakt och avtalar tid.

VÄLKOMNA!