Barn 1-3 år

Välkommen till småbarn på Glunten!

Varje småbarnsavdelning har en grupp på 11-13 barn i åldern 1-3 år. Varje grupp leds av en förskollärare som har 1-1,5 barnskötare till sin hjälp. Samtliga har god erfarenhet av arbete med små barn. Vår personal är montessoriutbildad.

Våra lokaler och arbetssätt är anpassat för det lilla barnets utforskande och nyfikenhet. Miljön är vacker för att locka och väcka barnets lust att lära. Vi skapar en skön ”arbetsplats” för ett litet barn. På avdelningarna finns lekmaterial och pedagoger som hjälper barnet att upptäcka och förstå sin omvärld. Barnet får möjlighet att öva upp sina förmågor på ett lustfyllt sätt. Vi tar tillvara på det lilla barnets önskan att få hjälpa till med vardagssysslor utifrån deras förmåga och intresse. Skapande i olika material, sång och  rytmik är dagliga inslag i barnens vardag. Barnen möts av en stimulerande social samvaro med stora och små ”kompisar”

.                   

Inskolningen hos oss tar ca 2 veckor. Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss. Vi arbetar utifrån anknytningsteorin. Vi har därför ett nära samarbete med familjerna för att skapa trygghet, igenkännande rutiner och en tillåtande atmosfär.

8.30 serveras det en enklare frukost och vår gemensamma dag sätter i gång. Det är en mysig och bra start på dagen. Efter frukosten arbetar vi inne eller ute fram till lunch.

Montessoripedagogiken ger oss redskap att se på inlärning och utveckling, så att vi kan anpassa verksamheten till barngruppen och det lilla barnets behov och intresse just nu.

                        

Lunchen serveras ca kl 11.00. Efter maten vilar barnen inne på avdelningen.

Barnets ”arbetsdag” på småbarn avslutas ca 16.15. Stängning sker gemensamt på en storbarnsavdelningar 17.15.