Personal Fritids

 • Hanna Eriksson

  Hanna Eriksson

  Fritidspedagog
  F-1 Björn/Fritids
  hanna.eriksson@glunten.se

   

 • Ia Munter

  Ia Munter

  Kök/Fritids

  ia.munter@glunten.se

 • Axel Persson

  Axel Persson

  Resurs 2-3/Fritids

  axel.persson@glunten.se

 • Camilla Domarhed

  Camilla Domarhed

  Kök/Fritids 2-3
  camilla.domarhed@glunten.se

   

 • Erik Leijon

  Erik Leijon

  Resurs 2-3/Fritids
  erik.leijon@glunten.se

   

 • Phillippe Holmgren

  Phillippe Holmgren

  Resurs 2-3 Grävling/Fritids

  phillippe.holmgren@glunten.se

 • Maria Lennep

  Maria Lennep

  4-6/Fritids
  maria.lennep@glunten.se

   

 • Linnéa Norman

  Linnéa Norman

  Resurs/fritids 
  Åk 4-6 
  linnea.norman@glunten.se

   

 • Carl Widmark

  Carl Widmark

  Resurs/fritids

  Åk 4-6

  carl.widmark@glunten.se

 • Arbetsplan för fritids 2020/2021

  Arbetsplan för fritids 2020/2021

  Det här är Montessori

  Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje

  och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens

  intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresse-förändringar följer ett

  givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå,

  lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika

  mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara

  intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. På vår skola utgår vi ifrån

  Montessoris tankar och pedagogik både skoldagen och tiden på fritids.

  Grundfakta om Gluntens fritidshem:

  Gluntens montessoriskolas fritids består av tre avdelningar, årskurs F-1, 2-3 och 4-6.

  F-1 är uppdelade klassvis för att skapa lugnare miljö och trygghet att vara i mindre grupp.

  2-3 är även de uppdelade klassvis men beroende på vad eleverna är intresserade av och vad vi fokuserar på

  under terminen, delar vi upp eleverna mellan klassrummen.

  4-6 är tillsammans i samma lokal då det inte är lika många elever där.

  Fritidspedagogerna följer sina elever under hela dagen vilket betyder att det är samma pedagoger på skoltiden

  som fritidstiden.

  På Gluntens Montessori arbetar vi enligt läroplanen för fritids Lgr 11.

   

  Läs mer om Arbetsplan för fritids 2020/2021 (pdf)