Välkommen till 7-9:an på Gluntens Montessoriskola!

I 7-9:an är eleverna indelade i sju åldershomogena klasser. Tre stycken åk 9, (9:1, 9:2 och 9:3), två stycken åk 8 (8:1 och 8:2) och två stycken åk 7 (7:1 och 7:2). Varje klass består av 24-26 elever. Klassen har två ansvarslärare, mentorer, som de träffar måndag morgon för planering av veckan. Utöver ansvarslärare träffar eleverna också andra ämneslärare. Till enheten är en speciallärare och en studie- och yrkesvägledare/socialpedagog knutna.  

Montessori på 7-9an: Maria Montessori menar att perioden mellan 12-18 år påminner om den första perioden, 0-6 år (småbarnsåren). Ungdomen är en emotionell period då barnet behöver frigöra sig samtidigt som det behöver trygghet och närhet. Hormonerna spelar stor roll och Montessori menade att det intellektuella intresset nu är något nedsatt, vilket kan ta sig uttryck i skoltrötthet. Barnet behöver fortsatt stöd i att organisera och planera sitt skolarbete, samtidigt som det behöver känna ett sammanhang och verka på riktigt i världen. Barnet funderar över sin identitet samtidigt som det händer mycket i kroppen. Nu är det viktigt att låta barnet kliva in i vuxenlivet för att prova på att ta ansvar. Under denna period är barnet bräckligt och känsligt och revolterar mot auktoriteter, vanligen föräldrar och lärare – det finns stora likheter med förskoleåldern.