Välkommen till 7-9:an på Gluntens Montessoriskola!

Erdkinder är Maria Montessoris pedagogiska idé för åldrarna 12-18 år. Den går i stort ut på att tonåringar behöver känna ett sammanhang och verka på riktigt i världen. I mitten av 1900-talet innebar det att driva ett jordbruk eller en hotellrörelse. Hos oss, idag, betyder det att vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt, där lärarna tillsammans med eleverna arbetar mot kunskapskraven på ett sätt som bibehåller elevernas lust att lära. Många av våra pedagogiska tankar och metoder har sitt ursprung i Montessoris “erdkinder”.

Tematiskt arbetssätt tillämpar vi så ofta vi kan för att knyta ihop ämnesområden och synliggöra att allt är delar av en helhet. Vårt schema ser ut som vilket skolschema som helst, men samarbetet oss lärare emellan möjliggör teman som berör flera ämnesområden, trots att ämnestiden mestadels är schemalagd. T.ex kan NO/SO och sv arbeta med temat “droger”, då jobbar eleverna med detta område på all NO/SO och svensktid under några veckor och lärarna planerar och bedömer gemensamt.

Undervisningen kan se ut på många sätt. Detta gynnar olika inlärningsstilar. Även om läraren alltid gör en planering med förslag på arbetsmetoder och redovisningssätt, uppmuntrar vi eleverna att ta egna initiativ och prova på det som intresserar dem, vilket gör att vi tillsammans skapar de bästa inlärningssituationerna. De elever som med lätthet når kunskapskraven kan alltid arbeta vidare med nya utmaningar och de elever som behöver mer stöd och hjälp ges detta. Härigenom kan vi individualisera undervisningen.