Fadderverksamhet

Gluntens faddersystem innebär att alla elever på 7-9an har ett yngre fadderbarn i åk 4-6 och elever på 4-6 har ett yngre fadderbarn i åk 2-3. Minst en gång per termin är det fadderträff med aktiviteter. Syftet med att ha faddrar är att vi ska lära känna varandra på Glunten och skapa en trygg miljö där man kan umgås oavsett ålder.