Läsårstider

Läsårstider 2019-2020

Elever har 178 skoldagar under läsåret.
 

Vårtermin 2020

7/1 Förskola och fritids stängt

9/1 Skolstart

V 8 Sportlov

23/3 Lov

V 15 Påsklov

30/4-1/5 Lov

21/5-22/5 Lov

11/6 Skolavslutning åk 9

12/6 Skolavslutning åk F-8

15/6 Förskola och fritids stängt - Nytt datum (ej den 12/6) 

 

Läsårstider 2020-2021

Elever har 178 skoldagar under läsåret.

Hösttermin 2020

13-14/8 Förskola och fritids stängt

20/8 Skolstart

V 44 Höstlov

18/12 Skolavslutning

 

Vårtermin 2021

11/1 Förskola och fritids stängt

12/1 Skolstart

V 8 Sportlov

V 13 Påsklov

5/4 Lov

30/4 Lov

13/5-14/5 Lov

10/6 Skolavslutning kväll 

11/6 Förskola och fritids stängt