Aktuell information

Frånvaroanmälan elever, 018-70 10 510

 

Frånvaroanmälan


Ring 018-70 10 510


En röst informerar om vad du skall göra


Bra att veta


 Personnummer anges med 10 siffror. Ex: 0412241010 | ÅÅMMDDXXXX.
 Anmälan gäller för samma dag du ringer.
 Vårdnadshavare får SMS som bekräftar anmälan.
 Anmäld frånvaro ändrar status Ej anmäld frånvaro till Anmäld frånvaro, men påverkar inte annan status som tex Närvaro eller Beviljad ledighet.

 

<< Åter till föregående sida