Blanketter och övrig information

Skolskjuts och kostnadsfri resa till skola

För skolskjuts och kostnadsfri resa till skola gäller:

  • elever i förskoleklass om skolvägen överstiger två kilometer,
  • elever iårskurs 1-3 om skolvägen överstiger två kilometer samt
  • elever i årskurs 4-9 om skolvägen överstiger 4 kilometer.

Ytterligare information: Uppsala kommun - Skolskjuts och kostnadsfri resa till skola

Blankett för att ansöka om busskort.

Elevförsäkring

Elever vid Gluntens Montessoriskola är försäkrade enligt "Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Uppsala Kommun verksamhetsområde (Uppsala Kommun K 47635)".

För mer information se Försäkringsbesked

Blakett till Skadeanmälan Olycksfall

Rutiner för klagomålshantering vid Gluntens Montessoriskola

Blankett för klagomålshantering.

Övrig information

Övriga blanketter