Projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Glunten har fått medel för att testa en modell med syfte att tillgängliggöra skolan. I modellen ingår till exempel kollegial handledning. Den kollegiala handledningen har redan testats framgångsrikt i Danderyds kommun. Läs gärna mer på www.danderydsmodellen.se

Senast ändrad torsdag, 21 december 2017 07:16