Skjutsar du ditt barn till skolan?

Till samtliga föräldrar som skjutsar sina barn till skolan

Styrelsen har fått flera påpekanden av föräldrar att framförallt vid lämning så förekommer det att bilburna föräldrar låter bilar gå på tomgång, dubbelparkerar eller inte visar hänsyn till andra trafikanter. Detta beteende är oacceptabelt och styrelsen vill å det bestämdaste påpeka att detta är elevernas och personalens studie- och arbetsmiljö. 

I värsta fall kan beteendet leda till att elever blir påkörda. Och de utsätts för höga halter av giftiga avgaser. 

Om det kommer styrelsen till kännedom att enskilda personer inte följer regeln om att inte lämna bilen på tomgång eller annars uppvisar ett oansvarigt trafikbeteende så kommer vi att kalla dessa föräldrar till ett enskilt möte för att få en förklaring och bättring. Det är inte trevligt att behöva påpeka detta så självklara, men då vi har haft incidenter som skulle ha kunnat sluta förfärligt illa så ser vi oss tvungna att skriva detta till er alla. 

Med hopp om bättring med ett citat ’Vi är varandras studie och arbetsmiljö’.

Styrelsen genom ordförande Cecilia Hamenius

Senast ändrad fredag, 31 augusti 2018 10:38