Utefixardag söndag 26 april

Utefixardag söndag 26 april kl. 10-14

Välkomna till vårens utefixardag.

Vi hjälps åt att städa och snygga till på gårdarna. Ta gärna med kvastar, spadar och verktyg.

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar.

Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm.

Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar, just nu får vi dock hålla en viss distans till varandra även ute.

I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

 

För frågor och förslag kontakta

Felix Sagrén felix.sagren@glunten.se

Margaretha Lindahl bitr.forskolerektor@glunten.se

 
Senast ändrad onsdag, 13 maj 2020 06:11