Maria Montessori - 150 år

Maria Montessori - 150 år

Den 31 augusti skulle Maria Montessori ha fyllt 150 år.
Denna dag firar vi Maria på Gluntens Montessoriskola.

Lite om Maria Montessori 
Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med barn som var placerade på anstalt. Hon blev snart övertygad om att barnets problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art. Deras tillstånd kunde förbättras med sinnestränande och intellektuell stimulans.

Hon utvecklade efter hand pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnandsväckande. Hon insåg att hennes idéer kunde tillämpas på alla barn.

Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram allt eftersom hon såg barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och om individens ansvar och betydelse.

Läs lite mer om Maria på Montessori.se>> 

Senast ändrad söndag, 30 augusti 2020 05:34