Hesa Fredrik måndagen den 7 mars kl 15.00 - information från MSB

På måndag 7 mars testas Hesa Fredrik

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars är det åter dags för test av utomhusvarningen.
- Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klocka 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

 

Testet genomförs som planerat

MSB får många frågor från media som gäller om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat.

– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att måndagens signal är just ett test. Vi uppmuntrar media att sprida informationen så att allmänheten får vetskap om att det inte finns anledning till oro, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Läs mer på MSB's hemsida>>

------------------------------------------

Det här är de olika signalerna

• VMA-signalen - Hesa Fredrik, varnar bland annat för större bränder, extremväder, giftig rök och förorenat vatten. Signalen ska informera om viktiga samhällsfunktioner hotas eller har slagits ut. Signalen är sju sekunder lång och följs av 14 sekunders paus. Sekvensen upprepas sex gånger under två minuter. Larmet sänds ut på i stort sett alla orter med över 1 000 invånare. 

• Flyglarm - Vid flyglarm hörs signaler i korta stötar under en minut. Sök skydd omedelbart i skyddsrum, källare eller underjordiska tunnlar där de finns.

• Beredskapslarm - Signalen sänds under 30 sekunder följt av 15 sekunders tystnad under fem minuter. Används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig.

• Faran över - Efter samtliga larm hörs en signal som är 30 sekunder lång.

(krisinformation.se)

Senast ändrad måndag, 07 mars 2022 07:57