Hjälp mig lära mig själv! 
På Gluntens Montessoriskola arbetar vi efter pedagogen Maria Montessoris (1870-1952) tankar om hur barnet utvecklas och lär sig genom att själv vara aktiv, försöka, undersöka och förstå.

Montessori ansåg att eleverna har en inre drivkraft att lära sig nya saker och att skolan ska stimulera denna drivkraft genom miljön, elevernas möjlighet till eget val och lärarens guidning.

Professor Angeline Lillard har i sin forskning fördjupat sig i Montessoris tankar och visat hur Montessoripedagogiken lätt kan anpassas till dagens moderna samhälle. Forskningen som Lillard lyfter fram bekräftar att Montessoris pedagogik leder till framgång och självständighet i lärandet. I vårt arbete på skolan har vi utgått från Lillards forskning, om de åtta principerna, Montessori: The Science behind the Genius. Dessa principer är var för sig viktiga delar och tillsammans en helhet där alla behövs och förstärker varandra.

Vårt Montessori på Gluntens Montessoriskola

Skolan är ett samhälle i mindre format. Samhället består av människor i olika åldrar och detta ska även återspeglas i skolan. Det finns ett ömsesidigt beroende där vi lär av varandra. Genom rörelse, intresse och upplevd kontroll utvecklas koncentration i skolan. Den vuxnes inverkan och den pedagogiskt strukturerade miljön gör att eleverna lär av varandra i ett meningsfullt sammanhang. Därigenom utvecklas de inre drivkrafterna och motivationen stärks, vilket ger en känsla av inre belöning.

Högst upp