Eleverna är delaktiga och har inflytande över sin inlärning. Skolan blir begriplig och meningsfull.

Gemensamt: Eleverna ges en överblick över sitt skolarbete vad de arbetar med och förväntas kunna, t ex genom planeringar som finns på skolans webbverktyg Unikum, där alla elever har ett konto. På Unikum finns övergripande planeringar med arbetsområdets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Dessa kompletteras med fysiska planeringarna i F-5. Alla planeringar utgår från Lgr 11. Eleverna har kontroll över materialet, klassrummet och sin planering och de tränas i att ta mer eget ansvar för sin inlärning ju äldre de blir.  

F-3: Eleverna har individuella planeringar utifrån sin utveckling. Det finns temaplaneringar för de olika arbetsområdena.

4-6: Ämnesläraren lägger upp planeringen för en period i sitt ämne som ges till eleverna. Eleven utgår från denna då de gör sin personliga planering. Alla elever har en egen mailadress och i åk 6 även en personlig dator. Ämnesläraren bestämmer vad som ska göras och sedan kan uppgiften göras på olika nivåer och sätt anpassat efter hur eleven ligger till.

7-9: Ämnesläraren lägger upp en terminsplanering i sitt ämne på 7-9ans site och eleverna utgår från denna och kalendariet, när  de gör sin personliga veckoplanering. Eleverna har en personlig dator och mejladress.

Högst upp