Intresse utvecklar de inre drivkrafterna att lära sig mer och skapar kreativitet.

Lärarna och eleverna väcker intresse för uppgifterna.

Vi skapar ett intresse hos eleverna genom att se till så att det finns olika sätt att genomföra och redovisa uppgifter. Vi försöker också koppla ihop uppgifter till omvärlden och till de intressen som finns hos eleverna.

* En enkel introduktionsbok är Följ barnet av Nina Hedlund.

* Montessoriförbundets hemsida www.montessoriforbundet.se har också bra information och mer lästips.

Högst upp