• Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

Trivselregler

Vi följer vår gemensamma värdegrund.

Vi använder ett trevligt språk mot varandra.

Var och en tar ansvar för sig själv och undviker att störa omgivningen.

Vi går lugnt inomhus.

Snöbollskastning är förbjudet.

Vi varken fotograferar eller sprider bilder på andra utan deras tillstånd.

Vi håller tider på morgonen, likväl som efter raster och lunch samt tar med oss rätt material till arbetspassen.

Vi hjälps åt att hålla snyggt i och runt skolan och slänger vårt skräp i papperskorgen.

Vi tar endast med oss besökare till skolan efter överenskommelse med lärare.

All form av dataintrång är förbjudet.

Vi tar inte med oss parfym och använder i skolan då det finns de som är känsliga för starka dofter.

Våra mobiltelefoner används inte under lektionstid/skoltid. Elever lämnar mobilen i mobillådan eller låser in den i skåpet. Om mobilen missbrukas beslagtar läraren den och den återfås vid skoldagens slut.

Vi använder inte mobiler eller surfplattor i matsalen.

Om elever i åk 6-9 väljer att tugga tuggummi i skolan ska tuggandet inte störa vårt eget eller andras arbete, då ska tuggummit spottas ut i papperskorg. Det är läraren eller de andra eleverna som avgör om det stör.

 

Om du inte följer reglerna kommer du att kallas till ett samtal med någon av de vuxna på skolan för att besluta om lämplig åtgärd.

Även dina föräldrar kan komma att kallas till skolan för samtal om lämplig åtgärd och uppföljning.