Förskoleklass och grundskola

Montessoripedagogiken är grunden

Det innebär bland annat att vi i verksamheten utgår från grundtanken att alla barn har en medfödd lust att lära sig om sin omvärld. Det betyder också att miljö, undervisning och lärarroll anpassas efter varje åldersgrupps behov. Den vuxnes roll är att hjälpa barnet att upptäcka sin egen kapacitet.

På Gluntens Montessoriskola får varje barn utrymme att utvecklas i sin egen takt.

En verksamhet att växa i

Barnen kan börja på förskolan som 1-åringar och fortsätta genom grundskolan ända till år 9.

Under hela skolgången läggs stor vikt vid att alla ska trivas och må bra i skolan. Till hjälp finns förutom det goda exemplet Gluntens värdegrund och Gluntens likabehandlingsplan.

 

Läs mer om hur vi  arbetar med individuella utvecklingsplaner på Glunten.

INLOGGNING TILL UNIKUM FINNS UNDER FLIKEN FÖRENINGEN!