Värdegrund

Jag visar hänsyn 

Jag respekterar alla.

Jag ger andra arbetsro. 

Jag är ärlig.

Jag låter alla vara med.

Jag är vänlig mot alla.

Jag lyssnar på andra.

Jag städar upp efter mig.

Jag kommer i tid till skolan.

Jag tar ansvar för mitt arbete.