Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening är en föräldraförening som sedan år 1991 driver fristående skolverksamhet - barnomsorg (förskoleverksamhet), 6-årsverksamhet (förskoleklass), grundskola år 1-9 och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) – med Montessoripedagogisk inriktning.

Föreningens verksamhet, som bedrivs under namnet Gluntens Montessoriskola, är godkänd av Skolverket och andra berörda myndigheter. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag.

Alla föräldrar med barn i skolan/förskolan har tillgång till verktyget Quiculum. Använd följande länk för att logga in: http://www.quiculum.se

 

Ordinarie föreningsstämma 2022

2022 års ordinarie föreningsstämma hölls den 28 april i sal 322.

Dokument:

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2021

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

 

 

 

 

 

Fixardagar 2022

 

Vårens fixardag Söndag 24/4 12–15

Stort tack alla ni som deltog!

 

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar. Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm. Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

För frågor och förslag, kontakta styrelsen@glunten.se

 

 

Föräldrastäd läsåret 2021/2022

Det veckovisa föräldrastädet på förskolan avskaffades 2016.
Ni föräldrar kan nu koncentrera er på att göra en insats på fixardagarna.

Övrig information 

Alla-ska-med-kassan - Frågor och svar

 

 

Valberedningen:

Gluntens montessoriskola bygger på föräldramedverkan.

Är du intresserad av att påverka och engagera dig i Gluntens montessoriskola?

Kontakta då valberedningen