Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening är en föräldraförening som sedan år 1991 bedrivit fristående skolverksamhet: barnomsorg (förskoleverksamhet), 6-årsverksamhet (förskoleklass), grundskola år 1-9 och skolbarnomsorg 6-12 år (fritidsverksamhet), med inriktning montessoripedagogik.

Verksamheten överläts vid halvårsskiftet 2022 till den av föreningen bildade stiftelsen Glunten Montessoriskola i enlighet med beslut vid extra stämmor i november och december 2019.

 

 

 

Ordinarie föreningsstämma 2023

Välkomna till 2023 års ordinarie föreningsstämma torsdagen den 20 april kl 18.00 i sal 322.

Dokument:

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2022

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Information om förslag till likvidation, kallelse p. 13

Redogörelse som belyser föreningens ekonomiska framtidutsikter

Yttrande över styrelsens redogörelse undertecknad av föreningens revisor

Valberedningens förslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixardagar 2022

 

Vårens fixardag Söndag 24/4 12–15

Stort tack alla ni som deltog!

 

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar. Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm. Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

För frågor och förslag, kontakta styrelsen@glunten.se

 

 

Övrig information 

Alla-ska-med-kassan - Frågor och svar