Barn 3-5 år

Välkommen till storbarn på Glunten!

På avdelningarna har vi 25-28 barn, med vårt arbetssätt fungerar det bra. Vårt mål är att barnen skall bli självständiga och fungera väl i en social miljö.

På varje avdelning leds arbetet av två förskollärare med montessoriutbildning. I arbetslaget finns även ca 1,5 barnskötartjänst.

Vi arbetar efter Maria Montessoris tankar om hur barnet utvecklas och lär sig genom att själv undra, undersöka och förstå. Pedagogernas roll är att observera barnet och visa nya utmanande materiel, uppgifter och aktiviteter som är anpassade för just det barnets utvecklingsnivå, intresse och förmåga. Allt lärande ska vara lustfyllt!

                                               

I vår miljö ska finnas material och aktiviteter som stimulerar alla sinnen och ger barnet möjlighet att utveckla alla förmågor och färdigheter. Miljön ska även inbjuda till socialt samspel och lek.

Inskolningen på en storbarnsavdelning beror på barnets ålder och tidigare erfarenheter. Det viktigaste är att du och ditt barn känner sig tryggt hos oss och vår verksamhet. Inskolningen brukar ta 1-2 veckor, där du finns närvarande de första dagarna.

På förmiddagarna är vi inne och har det vi kallar för ”montessoripass”, då barnen fritt får välja aktivitet enskilt eller i grupp. Vi vuxna finns som stöd och hjälp i närheten som stöd och inspiration.

Vid kl:11 har vi samlingar  och därefter serveras det lunch, som kommer från vårt eget kök. Efter lunchen går vi ut och är ute så mycket som väder och årstid tillåter. Barn som behöver vila gör det i förskolans vagnar utomhus.

                                    

Två gånger i veckan går vi från gården för att ge barnen olika utemiljöer att utforska och leka i.

Mellanmål serveras ca 14.30.

Arbetet fortsätter på eftermiddagen inne eller ute. Förskolan stänger 17.15.