Trygghet och elevinflytande 4-6

Trygghet och elevinflytande. Skolans trygghetsgrupp har utarbetat ett årshjul för värdegrundsarbetet som eleverna jobbar med i klasserna varje vecka genom värderingsövningar, samtal, lekar eller någon form av skapande aktivitet. Varje år genomförs även en trygghetsvandring under hösten och en trygghetsenkät under våren.

Klassråd har vi varannan vecka i alla årskurser. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen.