Planering och undervisning F-3

Undervisningen: Undervisningen skapas genom att nyfikenheten och upptäckarglädjen hos barnet tas tillvara i en väl förberedd miljö där vi pedagoger kan erbjuda meningsfulla aktiviteter. Bord och stolar är anpassade för barn och materialet finns på låga hyllor så att barnen kan nå dem utan att behöva hjälp av någon vuxen. Under en skoldag arbetar eleverna i sina klassrum med schemalagda ämnen och har lärarledda genomgångar, men eleverna får även arbeta utifrån sina behov och individuella planeringar. Vi har sammanhängande skoldag och bryter inte för förmiddagsrast. I slutet av veckan reflekterar och utvärderar eleverna sitt arbete. Eleverna är delaktiga i att sköta om klassrummet och dess material, vilket hjälper dem i förståelsen att vara rädd om material och miljö. 

Tematiskt arbetssätt. Temaområden i åk F-3 baserar sig på det centrala innehållet i kursplanen för respektive ämne. Ofta innefattar ett temaområde flera ämnen i läroplanen. I den pedagogiska planeringen för temaområdet tydliggörs vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska inriktas mot och där syns vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån.

Individuell planering. Eleverna i åk F-3 har egna individuella planeringar. Dessa planeringar utformar läraren tillsammans med varje elev. Innehållet i en individuell planering anpassas efter barnets eget intresse och önskemål samt de delar eleven behöver utveckla i riktning mot kunskapskraven i kursplanen. Eleverna kan under arbetet med sin egen planering själva ta fram det material de behöver arbeta med, då allt finns tillgängligt på hyllor i klassrummet. Eleverna kan även välja var i klassrummet de behöver arbeta då vissa material kräver större utrymme. Planeringen löper en längre period.