Information

Skolval hösten 2023 - Sök till oss - Vi har platser i åk F-6

Ansökan är öppen 11-31 januari 2023 för vårdnadshavare till; 
- barn som ska börja i förskoleklass till hösten 2023.
- barn som går sista årskursen i en grundskola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns hösten 2023.
- barn som flyttar inom och till Uppsala kommun och ska börja grundskola hösten 2023.
- barn som önskar byta skola inom Uppsala.

Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

När skolvalet startar 11 januari får berörda vårdnadshavare ett brev med information om hur skolvalet går till.

Läs mer på Uppsala kommuns sida om Skolvalet >>>>

Uppsala kommun - info

Vårdnadshavare ska uppdatera sina kontaktuppgifter för Mitt skolval via IST Guardian. 
De läses över varje natt och skriver över det som står i MItt Skolval.

MItt skolval använder uppgifterna för att göra utskick. 

Lägg in kontaktuppgifter (IST Guardian) - Uppsala kommun

___________________________

Ledighetsansökning - elever - från och med 23 januari

Från och med den 23 januari söks ledighet för elever via Quiculum. 

Det går då alltså inte att söka via blankett. 

Informationsblad ledighetsansökan Länk >>

Hur lämnar man in en ledighetsansökan i Quiculum! Länk >>
___________________________

Fritidsplats 

Antagningen får samtidigt in många fritidsplatsansökningar från vårdnadshavare. De vill härmed påminna om att det inte går att söka fritidsplats innan skolplaceringsbeslutet skickats ut.

Du kan söka fritidsplats för ditt barn först när du fått besked om vilken skola ditt barn kommer gå i hösten 2023, dvs när beskedet kommer i mars (eller april vid byte i skolvalet). 

Sök fritidsplats i god tid, men senast 15 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska vara garanterad en plats inför skolstart Skolval - Uppsala kommun

______________________________

Läs mer om: 

Glunten Montessoriskola fyller 31 år

Kortfilmsfestivalen UNG

Parkering för hämtning och lämning

Quiculum - ta del av planeringar, bedömningar

Trivselprogrammet i åk F-6

Välkommen att ta del av en universell föräldrastödsmetod

Hej och välkommen till Gluntens Montessoriskola, en idéburen verksamhet!

Vi är en stor familjär skola med verksamhet för både det nyfikna förskolebarnet och det vetgiriga skolbarnet. Även den omtänksamma föräldern känner sig trygg med den genomtänkta Montessoripedagogiken som guidar oss - varje dag, skolåret om.

Våra elever rustar sig för framtiden 
genom att självständighet, social
förmåga och kunskaper alltid står i fokus.

Det livslånga lärandet börjar med fördel hos oss. Vi önskar dig varmt välkommen 
till Glunten och hoppas att du ska trivas!