Skolan och polisen

Det finns inga särskilda regler om brott på skolans område. Skolan är en del av samhället och det som är ett brott i samhället i övrigt är ett brott i skolan. 

Skolan bör alltid polisanmäla misstänkta brott när det kan bli aktuellt med en polisutredning. 

Det är polisen och andra rättsvårdande myndigheter som utreder ärendet. Det ligger inte i skolans uppdrag. 

Skolan har skyldighet att utreda och förhindra bl a kränkande behandling av elever.