Fakta om verksamheten

Förskolan är indelad i Lilla förskolan samt Stora förskolan.

I lilla förskolan går barn mellan 1-3 år och in stora förskolan går barn som är 3-5 år.

Sammanlagt går 133 barn på förskolan.

Skolan är indelad i åldersintegrerade klasser samt åldershomogena klasser

Åk  Antal klasser Antal elever
F-1  82 
2-3  71 
4-5  81 
6 47
2 50
2 47
3 65

 

Sammanlagt går 443 elever i skolan.

I fritidsverksamheten som inryms i Gluntens lokaler går 184 elever. 

På Glunten finns det totalt 94 tillsvidareanställd/visstidsanställd personal.

(Baserat på uppgifter från IST samt kansliet 2020-01-08)