• Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

Vision

Verksamheten på Gluntens montessoriskola vilar på gemenskap, fred, jämlikhet, tolerans och respekt, utifrån Maria Montessoris idéer. Vår värdegrund manifesteras varje dag genom våra handlingar. Alla behöver bli sedda, ha någon som tror på dem, någon som lyssnar och bryr sig om deras utveckling. Vår utgångspunkt är att alla människor, stora som små, vill utvecklas och lära sig nya saker.