Blanketter

Skolskjuts och kostnadsfri resa till skolan

För skolskjuts och kostnadsfri resa till skolan se: 
Upplands lokaltrafik - UL
samt
Uppsala Kommun - resa till och från skola - grundskola

Elevförsäkring

Elever vid Gluntens Montessoriskola är försäkrade enligt "Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Uppsala Kommun verksamhetsområde (Uppsala Kommun K 47635)".

För mer information se Försäkringsbesked.

Rutiner för klagomålshantering vid Gluntens Montessoriskola

Klagomålshantering på Glunten

 

Modersmålsundervisning

Anmälan till modersmålsundervisning

Övriga blanketter

Anhållan om ledighet för elev

Anmälan om specialkost

Egenvård-läkemedelshantering vid behov

Egenvård-läkemedelshantering - skola/förskola/förskola

 

Övrig information

Rökning är förbjuden inom skolans område - Tobakslagen

Uppsala Kommuns föräldrarenkät 2009