Digitala hjälpmedel 4-6

Mina studier används i åk 6 för att ge eleverna en överblick över sitt skolarbete och annat som händer i skolan. På mina studier hittar elever och vårdnadshavare en kalender med aktuell information om exempelvis prov, simning, studiebesök osv. Vi lägger upp information om undervisningens innehåll dels under fliken veckoplanering, dels under ämnesflikar (spanska, hemkunskap). Sidan används också med för att följa undervisningen om eleven är frånvarande. 

Mina studier 6

Vi arbetar också i Google Classroom där varje ämne har ett eget “klassrum” där vi lägger upp instruktioner, uppgifter och material till eleverna.

Lärarens pedagogiska planering skrivs i Quiculum, en webbportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en utförlig pedagogisk beskrivning. Lärarens pedagogiska planering innehåller alltid kopplingar till läroplanen vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Chromebook/iPad
Alla elever i åk 6 har en personlig Chromebook som de tar hem efter skoldagen. I åk 4-5 arbetar vi med gemensamma iPads.
I undervisningen används chromebook/iPad dagligen bl.a. för att skriva dokument, skapa filmer, bildspel, skapa redovisningar och kommunicera med lärare.

Kompensatoriska hjälpmedel
I chromebook/iPad finns inbyggd stavningshjälp, möjlighet att förstora text samt talsyntes, vilka alla är bra kompensatoriska hjälpmedel. Skolan har också avtal med bland annat NE.se (nationalencyklopedin, uppslagsverk) och ILT (Inläsningstjänst, inläst material) för alla elever.