Trygghet och elevinflytande F-3

Trygghet och elevinflytande. Skolans trygghetsgrupp har utarbetat ett värdegrundsarbete som eleverna jobbar med i klasserna varje vecka genom värderingsövningar, samtal, lekar eller någon form av skapande aktivitet. Varje år genomförs även en trygghetsvandring under hösten och en trygghetsenkät under våren.

Klassråd har vi regelbundet i alla årskurser. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen.