• Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

Verksamheten

Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola i form av en ekonomisk förening. Den typiska gluntenföräldern är, precis som våra elever, engagerad i sin skola. Engagemang och konkreta insatser är oerhört värdefulla då all "vinst" återinvesteras i skolan. Därför kan vi upprätthålla den höga nivå på pedagogisk verksamhet som vi är kända för.

Från 1-2 års ålder och vidare under skolåren utvecklar barnen/eleverna eget ansvar och växer i sin egen takt genom en kreativ, tolerant arbetsmiljö.

Förskolans praktiska självständighet lägger grunden för ett självständigt skolarbete. Redan i förskolan börjar eleven att planera sin egen arbetsdag. I ”sitt” egna arbete väljer eleverna vilka kursmål de skall arbeta mot.  Det ger dem möjlighet att under längre tid fördjupa sig i olika arbetsuppgifter. Koncentrationen som utvecklas är också en nyckel till motivation.

När man kommer in på Glunten är det som att komma in i en värld full av spännande material som på ett lekfullt sätt inspirerar barnen att utveckla olika färdigheter. För mer information klicka på länken.