Trygghet och elevinflytande 7-9

Trygghet och elevinflytande. Skolans trygghetsgrupp har utarbetat ett årshjul för värdegrundsarbetet som eleverna jobbar med i klasserna varje vecka genom värderingsövningar, samtal, lekar eller någon form av skapande aktivitet. Varje år genomförs även en trygghetsvandring under hösten och en trygghetsenkät under våren.

Klassråd har vi varannan vecka eller oftare vid behov och de leds av elevrådsrepresentanterna från klassen. Nya representanter väljs varje år. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen. Elevrådet på 7-9an träffas tillsammans med en lärare varannan vecka. Det har representation i alla klasser och företräder eleverna i olika frågor samt anordnar olika aktiviteter för eleverna, till exempel Operation dagsverke, Stilbytardag och Årsmöte.

Glunten IF Eleverna i 7-9an har en egen idrottsförening som bland annat förbereder och genomför Skolkampen tillsammans med elevrådet under en dag i juni. Glunten IF har också deltagit i innebandyturneringar och köper in pingisracketar och bollar.