Om saker försvinner

Ibland glöms det kvar klädesplagg, väskor, nycklar, smycken med mera på skolan. Här kan du läsa vad som gäller både om ditt barn har glömt kvar något på skolan samt vid eventuell stöld och skadegörelse av elevers privata egendom.

Kvarglömda saker

Mycket sällan är sakerna märkta med namn vilket gör det svårt att hitta ägarna. Vi mailar ut info om när de kvarglömda kläderna/sakerna plockas fram och samtliga elever/vårdnadshavare får ta en titt på vad som finns. Trots detta blir stora mängder kvar. Märk gärna era barns kläder! 
Saknar ni något som ert barn har haft med sig till skolan? Kontakta era barns lärare.

Ersättning stöld/skadegörelse 

Skador på och stöld av elevers privata egendom. 

Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.