Digitala hjälpmedel 7-9

Mina studier, mejl och Classroom “Mina studier” är 7-9ans webbplats där varje ämne och klass har en egen sida med den information som eleven behöver för att kunna planera och arbeta i ämnet, till exempel terminsplanering och kalender. Här lägger lärarna också upp presentationer som elever som varit frånvarande kan ta del av och övergripande instruktioner för arbetsområden, dessutom litteratur- och länktips. “Mina studier” är en öppen webbplats som även föräldrar kan ta del av. I kalendern lägger vi in till exempel studiebesök, prov, redovisningar och andra examinationer. Alla elever har en egen skolmejladress som lärarna använder för att kommunicera med dem. Dessutom använder vi ofta Google Classroom för riktade uppgifter och instruktioner. 

Mina studier Åk 7-9>>

Lärarens pedagogiska planering (LPP) skriver vi i Quiculum, en webbportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en utförlig pedagogisk beskrivning tillsammans med en bedömningsmatris. Lärarens pedagogiska planering innehåller alltid kopplingar till läroplanen vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Här redogörs också för arbetstid, deadlines och arbetsmetod. När arbetsområdet är avslutat fyller läraren i sin bedömning och i kommentarsfältet kan dialog föras mellan elev, förälder och lärare om utvecklingsområden.

IPad/Chrome book - Alla elever i åk 8-9 har en egen personlig ipad som de tar hem efter skoldagen, eleverna i åk 7 har Chrome books. I undervisningen används ipaden dagligen som ett arbetsverktyg för att skriva dokument, skapa presentationer, filmer, bildspel, räkna skala i google sketch up, spela in olika redovisningar, kommunicera med lärare, inhämta information på internet och jobba med källkritik. Fördelen med att ha en egen personlig ipad/Chrome book i skolan är att eleverna snabbt lär sig alla program och verktyg, att det blir rättvist för alla, att eleven kan ha överblick över sin planering och uppgifter och att det är enkelt att kommunicera med lärarna. Inga lösa papper tappas längre bort och ingen handstil blir oläslig. I ipad/Chrome book finns inbyggd stavningshjälp, möjlighet att förstora text samt talsyntes, vilka alla är bra kompensatoriska hjälpmedel. Skolan har också avtal med bland annat NE.se (nationalencyklopedin, uppslagsverk) och ILT (Inläsningstjänst, inläst material) för alla elever.

Film, keynote, ljudfiler Det finns många kreativa appar som gör att det går lätt och snabbt att jobba. Program som gör det enklare att uppfylla alla kunskapskrav. Med hjälp av dessa program och appar producerar eleverna sina arbeten som lärarna använder som bedömningsunderlag. Vid gruppdiskussioner spelar eleverna in en ljudfil, till exempel, som läraren sedan kan lyssna på för att göra en säker bedömning mot kunskapskraven.