Alla ska med-kassan

Styrelsen har fattat beslut om att upprätta en Alla ska med-kassa som ska komma alla Gluntens elever till godo – från förskola genom hela skoltiden.

Vi vet att till exempel utflykter är ett uppskattat och viktigt inslag i skolvardagen. Glunten behöver en långsiktig och inkluderande ansats till finansieringen av dessa. Vi hoppas att alla elever ska ges möjlighet att delta i någon av de aktiviteter vi kan erbjuda – och att valet blir helt fritt för varje elev.

 

Det är Gluntens föräldrar som efter förmåga bidrar till Alla ska med-kassan och skolan som organiserar aktiviteterna. Alla bidrag är frivilliga – de är och förblir dessutom helt anonyma. Alla ska med!-kassans användning redovisas i samband med föreningens årliga stämma.

Du kan bidra med valfritt belopp - både vid ett tillfälle eller t ex med en stående överföring per månad. Styrelsen har föreslagit riktbelopp nedan för hela skolan, inklusive förskolan. Alla bidrag, stora som små, mottages tacksamt. Dessa kommer att förenkla planering och genomförande av aktiviter som i ännu högre grad tar tillvara elevens önskemål och kompletterar den övriga pedagogiken på Glunten!

Vill du veta mer?

Läs Alla ska med-kassans frågor och svar.

Uppgifter för att göra en inbetalning hittar du här nedan.

Bankgiro: 5831-7975 (Gluntens Montessoriskola)

Riktbelopp:

400 kr per elev och termin, alternativt 75 kr/mån per elev