Kultur och livskunskap 7-9

Uppgifter "på riktigt". När något känns meningsfullt, blir det också engagerande och roligt! Därför vill vi att så många uppgifter som möjligt skall vara "på riktigt". Exempel på detta kan vara att eleverna skapar egna webbsidor kring en uppgift de jobbat med, intervjuar experter eller skriver artiklar på Wikipedia. Eleverna deltar också i olika tävlingar, till exempel filmtävlingar, novelltävlingar, mattetävlingar, Teknikåttan och uppträder på Gluntendagen med egna låtar. Studiebesöken går ofta till Fredens Hus, Bror Hjorts Hus, Tekniska museet, Vattenverket och andra samhälleliga institutioner.

Prao är ett utmärkt sätt att komma ut i verkligheten! Eleverna får handledning och stöd av vår studie-och yrkesvägledare, men söker själva sin praoplats. Åk 7 har en veckas prao, åk 8 två veckor och åk 9 en vecka. Praoperioden ramas in med för- och efterarbete i skolan kring arbetsmiljöfrågor, utbildning, fackliga frågor och arbetslagstiftning.

Varje år söker skolan bidrag/skolpengar för Skapande skola från Kulturrådet. Det har varit olika projekt utifrån elevernas intressen. Senast var temat “gemensamma rum” och eleverna målade både i skolans lokaler och i trapphuset för att förbättra vår gemensamma miljö. 

Uppsala Kortfilmsfestival går av stapeln i slutet av oktober varje år och då är våra elever jury för barn- och ungdomsdelen sedan tiotalet år tillbaka. De flesta elevgrupper på skolan besöker kortfilmsfestivalen och tar del av det varierande utbudet svensk och utländsk kortfilm.

Länk till Uppsala Kortfilmsfestival>>