Planering

Planering/utvärdering varje vecka. Måndag träffas ansvarslärare (mentor) och ansvarselever för att planera skolarbetet. Ansvarsgrupperna är åldersblandade. Eleverna utvärderar också den gångna veckan och försöker reflektera över vad som gått bra och vad de lärt sig. På så sätt får de insikt i sin egen studieteknik. Några behöver mer hjälp och stöd med sin planering, andra behöver mindre. Huvudsaken är att eleverna tar ansvar för sina studier och därmed utvecklar sin självständighet. Regelbundet gör vi också korta övningar i syfte att stärka självförtroende och samhörighet i gruppen.

LPP (lärarens pedagogiska planering) skriver vi i Unikum, en webportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en sådan utförlig pedagogisk beskrivning tillsammans med en bedömningsmatris. En LPP innehåller alltid kopplingar till Lgr 11 (läroplanen) vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Här redogörs också för arbetstid, deadlines och arbetsmetod. När arbetsområdet är avslutat fyller läraren i sin bedömning och i kommentarsfältet kan dialog föras mellan elev, förälder och lärare om utvecklingsområden.

Projekttid är en ämnesintegrerad och ofta åldersintegrerad schemalagd tid varje vecka. Här jobbar vi med öppna uppgifter som har stark förankring i allas vår verklighet. Ex på arbetsområden kan vara Show!, Känslan sitter kvar länge…, Världens vatten, Kan man lita på Wikipedia?, Överlevnad, Heaven or Hell, Studieteknik.

Läxor ger vi inte eleverna regelmässigt. De förekommer i språk och matte, där visst material behöver automatiseras, men överlag bestämmer eleverna själva om de behöver jobba hemma med skoluppgifter. Det ger dem en frihet att bestämma över sin egen studietid och därmed ta ansvar för den!