Fakta om verksamheten

Förskolan är indelad i Lilla förskolan samt Stora förskolan.

I lilla förskolan går barn mellan 1-3 år och in stora förskolan går barn som är 3-5 år.

Sammanlagt går 136 barn på förskolan.

Skolan är indelad i åldersintegrerade klasser samt åldershomogena klasser

Åk  Antal klasser Antal elever
F-1  95 
2-3  84
4-5  91
6 56
2 52
2 52
2 49

 

Sammanlagt går 479 elever i skolan.

I fritidsverksamheten som inryms i Gluntens lokaler går 205 elever. 

På Glunten finns det totalt 91 tillsvidareanställd/visstidsanställd personal.

(Baserat på uppgifter från IST samt kansliet 2023-03-30)