Fakta om verksamheten

Förskolan är indelad i Lilla förskolan samt Stora förskolan.

I lilla förskolan går barn mellan 1-3 år och in stora förskolan går barn som är 3-5 år

Sammanlagt går 133 barn på förskolan.

Skolan är indelad i åldersintegrerade klasser samt åldershomogena klasser

F-1                3 klasser      Totalt            73 elever
2-3                ”                                          72 elever

4-5                ”                                          76 elever
6                   ”                                          66 elever

7                   ”                                          72 elever
8                   ”                                          70 elever
9                   2 klasser                            47 elever

Sammanlagt går 476 elever i skolan.

I fritidsverksamheten som inryms i Gluntens lokaler går 188 elever. 

På Glunten finns det totalt 99 tillsvidareanställd/visstidsanställd personal.

(Baserat på uppgifter från eBarnUngdom samt kansliet 2018-02-05)