Klagomålshantering på Glunten

Har du som vårdnadshavare, elev eller personal synpunkter eller klagomål på Gluntens olika verksamheter vill vi gärna få reda på det! Det är viktigt för Gluntens kvalitetsarbete.

Här finns ett formulär som du kan fylla i om du har en synpunkt eller klagomål:

Formulär Klagomålshantering>>


När får du svar?

Berörd personal eller rektor kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Alla klagomål ska besvaras skyndsamt efter att det kommit in till Glunten.

Om du inte är nöjd med svaret?
Gäller det förskola och skolbarnsomsorg vänder du dig till Uppsala Kommuns Barn och ungdoms-nämnd Barn-ungdomsnamnden@uppsala.se

Gäller det skolan vänder du dig till Skolinspektionen  skolinspektionen@skolinspektionen.se

OBS! Tänk på att e-post som du skickar till kommunen/skolinspektionen i de flesta fall betraktas som allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar.