Drogpolicy - Gluntens Montessoriskola

Gluntens Montessoriskolas policy 

Vi på Gluntens Montessoriskola arbetar för en drogfri miljö och det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger under skoltid. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol och droger.

Läs mer:

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk(pdf)>>