Gluntens Montessoriskola ekonomiska förening

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening är en föräldraförening som sedan år 1991 driver fristående skolverksamhet - barnomsorg (förskoleverksamhet), 6-årsverksamhet (förskoleklass), grundskola år 1-9 och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) – med Montessoripedagogisk inriktning.

Föreningens verksamhet, som bedrivs under namnet Gluntens Montessoriskola, är godkänd av Skolverket och andra berörda myndigheter. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag.

Alla föräldrar med barn i skolan/förskolan har tillgång till verktyget Quiculum. Använd följande länk för att logga in: http://www.quiculum.se

Extra stämma 29/6

Här  finns protokoll och övriga stämmohandlingar.

 

Fixardagar 2021

Datum för höstens utefixardag kommer meddelas här och via Unikum.

Vi hjälps åt att städa och snygga till på gårdarna. Ta gärna med kvastar, spadar och verktyg.

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar. Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm. Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar, just nu får vi dock hålla en viss distans till varandra även ute. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

För frågor och förslag, kontakta styrelsen@glunten.se

 

 

Föräldrastäd läsåret 2020/2021

Det veckovisa föräldrastädet på förskolan avskaffades 2016.
Ni föräldrar kan nu koncentrera er på att göra en insats på fixardagarna.

Övrig information 

Alla-ska-med-kassan - Frågor och svar

 

 

Valberedningen:

Gluntens montessoriskola bygger på föräldramedverkan.

Är du intresserad av att påverka och engagera dig i Gluntens montessoriskola?

Kontakta då valberedningen