Gluntens Montessoriskolas ekonomiska förening

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening är en föräldraförening som sedan år 1991 driver fristående skolverksamhet - barnomsorg (förskoleverksamhet), 6-årsverksamhet (förskoleklass), grundskola år 1-9 och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) – med Montessoripedagogisk inriktning.

Föreningens verksamhet, som bedrivs under namnet Gluntens Montessoriskola, är godkänd av Skolverket och andra berörda myndigheter. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag.

Alla föräldrar med barn i skolan har tillgång till verktyget UNIKUM. Använd följande länk för att logga in: https://start.unikum.net.

Valberedningen:

Gluntens montessoriskola bygger på föräldramedverkan.

Är du intresserad av att påverka och engagera dig i Gluntens montessoriskola?

Kontakta då valberedningen;

E-post; anna.ullenhag@mdh.se

mobilnr 0706 515995

 

 

Extra föreningsstämma den 10 december 2019

Medlemmarna i Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma tisdagen den 10 december kl 19.00 i skolans lokaler (följ skyltning). 

Stämman beslöt den 5 november att ändra driftsformen från ekonomisk förening till stiftelse. 
Det krävs två stämmor för att kunna ändra driftsformen från ekonomisk förening till stiftelse. 

Handlingar:

Inbjudan andra stämman

Kallelse andra stämman

Bilaga 1_ Stadgar Stiftelsen Glunten Montessoriskola

Bilaga 2.1_ Bolagsordning, Glunten Montessoriskola

Bilaga 2.2_ Ägardirektiv

Protokoll fört vid första extra stämman 2019-11-05

 

 

Extra föreningsstämma den 5 November 2019 

Medlemmarna i Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma tisdagen den 5 november kl 19.00 i skolans lokaler (följ skyltning).

Handlingar:

Kallelse stämma, Glunten Montessoriskola ef, 2019-09-30

Bilaga 1_ Stadgar Stiftelsen Glunten Montessoriskola 2019-09-30

Bilaga 2.1_ Bolagsordning, Glunten Montessoriskola 2019-09-30

Bilaga 2.2_ Ägardirektiv 2019-09-30

 

 

Fixardagar

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön både ute och inne. Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

 

 

Föräldrastäd läsåret 2018/2019

Det veckovisa föräldrastädet på förskolan avskaffades 2016.
Ni föräldrar kan nu koncentrera er på att göra en insats på fixardagarna.

Övrig information 

Alla-ska-med-kassan - Frågor och svar