Gluntens Montessoriskolas ekonomiska förening

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening är en föräldraförening som sedan år 1991 driver fristående skolverksamhet - barnomsorg (förskoleverksamhet), 6-årsverksamhet (förskoleklass), grundskola år 1-9 och skolbarnomsorg (fritidsverksamhet) – med Montessoripedagogisk inriktning.

Föreningens verksamhet, som bedrivs under namnet Gluntens Montessoriskola, är godkänd av Skolverket och andra berörda myndigheter. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag.

Alla föräldrar med barn i skolan har tillgång till verktyget UNIKUM. Använd följande länk för att logga in: https://start.unikum.net.

Valberedningen:

Gluntens montessoriskola bygger på föräldramedverkan.

Är du intresserad av att påverka och engagera dig i Gluntens montessoriskola?

Kontakta då valberedningen;

E-post; anna.ullenhag@mdh.se

mobilnr 0706 515995

 

Fixardag hösten 2020

Välkomna till höstens utefixardag söndagen den 13 september kl. 10.00 - 14.00!

Vi hjälps åt att städa och snygga till på gårdarna. Ta gärna med kvastar, spadar och verktyg.

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar. Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm. Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar, just nu får vi dock hålla en viss distans till varandra även ute. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

För frågor och förslag:

Kontakta Felix Sagrén  felix.sagren@glunten.se

Utefix HT20

 

 

Ordinarie föreningsstämma den 23 april 2020

Medlemmarna i Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 23 april kl. 18.30  (följ skyltning från entrén).

Handlingar:

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019

Årsredovisning för 2019

Revisionsberättelse för 2019

Inkomna motioner samt styrelsens svar avseende dessa

 

 

 

 

Fixardagar

Välkomna till vårens utefixardag söndagen den 26 april kl. 10 - 14!

Vi hjälps åt att städa och snygga till på gårdarna. Ta gärna med kvastar, spadar och verktyg.

Fixardagar hålls vår och höst på Glunten för att underhålla och förbättra miljön ute på våra gårdar. Vi skall klippa träd och buskar, gräva om sandlåda, rensa rabatter, måla lekstugor mm. Vi är intresserade av att få ihop en snickargrupp som kan bygga sittbänkar.

Det är även ett tillfälle att prata med andra föräldrar som man till vardags kanske inte träffar, just nu får vi dock hålla en viss distans till varandra även ute. I montessorisk anda är det även ett handfast tillfälle för barnen att vara aktiva i att förbättra den egna miljön.

För frågor och förslag:

Kontakta Felix Sagrén  felix.sagren@glunten.se

Margaretha Lindahl   bitr.forskolerektor@glunten.se

Utefix VT20

 

Föräldrastäd läsåret 2020/2021

Det veckovisa föräldrastädet på förskolan avskaffades 2016.
Ni föräldrar kan nu koncentrera er på att göra en insats på fixardagarna.

Övrig information 

Alla-ska-med-kassan - Frågor och svar