Trygghet och medinflytande

Gluntens faddersystem innebär att alla elever på 7-9an har ett yngre fadderbarn i åk 4-6. Minst en gång per termin är det fadderträff med aktiviteter. Syftet med att ha faddrar är att vi ska lära känna varandra på Glunten och skapa en trygg miljö där man kan umgås oavsett ålder.

Klassråd har vi varje vecka i alla årskurser och de leds av elevrådsrepresentanterna. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen. Elevrådet är levande på 7-9an och träffas tillsammans med AE-ledaren varannan vecka. De har representation i alla klasser och företräder eleverna i olika frågor samt anordnar olika aktiviteter för eleverna, t ex Operation dagsverke, Stilbytardag, Filmdag, Grillkväll och Årsmöte.