Verksamhetsplan Gluntens fritidshem hösttermin -21

Grundfakta om Gluntens fritidshem 

Gluntens fritidshem består av två avdelningar F-2 och 3-6. 

Just nu är det 195 elever inskrivna på Gluntens fritids och vi är 11 fritidsledare som har hand om verksamheten.

Fritidspedagogerna följer sina elever under hela dagen vilket betyder att det är samma pedagoger på skoltiden och fritidshemtiden.

Läs fortsättningen i dokumentet - Välkommen till Gluntens Montessoriskolas fritidshem ht-22