Verksamhetsplan Gluntens fritidshem hösttermin -21

Grundfakta om Gluntens fritidshem 

Gluntens montessoriskolas fritidshem består av tre avdelningar, årskurs F-1, 2-3 och 4-6. F-1:an är i sin tur uppdelade klassvis för att få mindre elevgrupper vilket skapar en trygghet för både elever, föräldrar och personal. 2-3:an är uppdelade men hjälps åt under utedagar och på lov. Fritidspedagogerna följer sina elever under hela dagen vilket betyder att det är samma pedagoger på skoltiden och fritidshemtiden.

Läs fortsättningen i dokumentet - Välkommen till Gluntens Montessoriskolas fritidshem ht- 21