Köanmälan

Förskola

Köanmälan/Rekrytering till förskolan sker via Uppsala kommun. Ange Gluntens Montessoriskola som önskad placering.

Aktuella versioner av de blanketter som ska användas för anmälan till förskola finns på Uppsala kommuns webbsidor.


Skola F-9

Till förskoleklass och grundskolan har föreningen en egen kö. Det är obligatoriskt att anmäla sig för placering i denna kö för att kunna få en plats på Gluntens Montessoriskola. Anmälan görs endast via vår länk nedan och vi tar kontinuerlig emot anmälningar. För att behålla köplatsen måste den verifieras minst en gång per år vilket endast sker via utskick till er angivna epostadress (var noga med rätt epostadress och uppdatera den vid behov). Kriterier för köordningen är: syskonförtur (syskon som har plats i förskolan eller skolan på Glunten), montessorierfarenhet (ej äldre än 2 år) samt anmälningsdatum till kölistan.

Köanmälan, skola F-9


Skolbarnomsorg (Fritids)

På Glunten erbjuder vi även skolbarnomsorg (SBO) för barn i förskoleklass till och med årskurs 5. Blankett för anmälan finns på Uppsala kommuns webbsidor.

Har du frågor om anmälan kontakta oss på info@glunten.se så kontaktar vi dig inom några dagar.


Välkommen med din anmälan!